Login with Facebook
 ADVANCED

Gunks Climbing

 
<< Back to Simon Thompson

Simon Thompson on the classic 3rd pitch of CCK(5.7...
Simon Thompson on the classic 3rd pitch of CCK(5.7...
Photo by Tony Lopez
Photo by Tony Lopez